Co je krása?

Co je krása?


Krása je nÄ›co, co zajímá opravdu hodnÄ› lidí, jenomže není krása jako krása. NÄ›kdy lidé si myslí, že když se Å™ekne slovo krása, že se jedná jenom o ÄlovÄ›ka. Jenomže samozÅ™ejmÄ› tohle není vůbec pravda, protože když lidé si myslí, že je krása je velice důležitá, tak to samozÅ™ejmÄ› také znamená, že krása může být jako krása vÄ›ci anebo také krásné poÄasí. Jenomže když se tÅ™eba nÄ›koho zeptám, co je krása, tak mi opravdu každý Å™ekne, že si pod tímto slovem jako první pÅ™edstaví nÄ›jakého krásného ÄlovÄ›ka, nÄ›jakého vysokého, Å¡tíhlého, vlasatého ÄlovÄ›ka. Mnoho lidí si myslí, že krása spoÄívá hlavnÄ› v tom, aby ÄlovÄ›k by velice atraktivní, jenomže já nevím, jak se měří atraktivita.

Krása znamená všechno.

A jeÅ¡tÄ›, když se řekne krása, tak já si pÅ™edstavím ihned zvířata, a to hlavnÄ› koÄku, protože koÄky jsou velice roztomilé a krásné. Nevím jak vy, ale kdybych si mohla vybrat mezi koÄkou a psem, tak bych si stoprocentnÄ› vybrala koÄku. KoÄka mi pÅ™ijde taková více krásnÄ›jší a více přítulná. SamozÅ™ejmÄ›, že se zase o koÄkách říká, že jsou zrádné. Tohle je sice pravda, protože koÄka vás nebude poslouchat na slovo jako například pes. Ale abych se vrátila zpátky ke kráse. SamozÅ™ejmÄ›, že když se Å™ekne krása, tak také si obÄas pÅ™edstavím tÅ™eba nÄ›jakého ÄlovÄ›ka. Tohle je naprosto logické, protože jsou různá kosmetická studia, která vám slibují, že z vás udÄ›lají opravdu krásnou modelku anebo nÄ›koho, komu to bude opravdu hodnÄ› sluÅ¡et.

Miluji krásu přírody.

Takže se nedivím, že mnoho lidí si pod slovem krása pÅ™edstaví krásného ÄlovÄ›ka. Také si pÅ™edstavím nÄ›kdy opravdu krásné Å¡aty. Já se opravnou velice zajímám o módu, proto vždycky chci, aby moje móda byla kvalitní a také, aby byla podle poslední módy. Nevím jak vy, ale nemám ráda, když tÅ™eba musím nosit retro obleÄení a vzpomínám si, jak jsem dříve musela nosit obleÄení po svém bratrovi, který byl o tÅ™i roky starší. Bylo to opravdu hrozné, a když jsem chodila do Å¡koly, tak jsem se za to stydÄ›la.