Domácí technika

Domácí technika


Technika je tady pro nás lidi, protože technika je v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu hodnÄ› důležitá. V dneÅ¡ní dobÄ› si myslím, že už ji snad i uklízeÄky nebo kuchaÅ™ky, využívají informaÄní technologie a nebo obyÄejné techniky, která je nutná a která například také kuchaÅ™kám usnadní život. Já si vzpomínám, že jeÅ¡tÄ› když jsem chodila na základní Å¡kolu, tak když jsem navÅ¡tÄ›vovala jeÅ¡tÄ› obÄ›dy, tak jsme mÄ›li takové malinké obdélníkové lísteÄky, které jsme potom dávali v jídelnÄ›, kdy nám za to dali potom lahodný obÄ›d. NesmÄ›jte se mi, když vám Å™eknu lahodný obÄ›d ve Å¡kolní jídelnÄ›. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› to docela chutnalo, jenom když to nebylo maso.

Bez PC to nejde.

Maso jsem nemÄ›la ráda už opravdu hodnÄ› dlouho, takže jsem ve Å¡kolní jídelnÄ› dávala pÅ™ednost spíše sladkým jídlům. Ale pozdÄ›ji, když jsem byla už asi v osmé nebo deváté třídÄ›, tak nám dali už takové technické lístky. My jsme tomu tak říkali ve Å¡kole, že jsou to technické lístky. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že to byla taková vÄ›tší bíla karta, asi o velikosti pÄ›sti, kdy se to potom nÄ›kde pípalo a byl to takový Äip a nebo mikroÄip.

Technika jde dál.

Tady jde vidÄ›t, že technika už se docela posouvala hodnÄ› nahoru a dál, ale potom to mÄ›lo takový spád, že technika se už rozvíjela až tak moc rychle, že mnoho lidí si to ani nedokázalo uvÄ›domit a nedokázalo pochopit to, co bylo tÅ™eba o rok pozadu nového v technice. A když to tak vezmu, tak kdo zapomnÄ›l doma kartu a nebo ji ztratil, tak to vÄ›tÅ¡inou dopadalo tak, že tÅ™eba když ji naÅ¡el nÄ›kdo cizí, tak si klidnÄ› mohl navÅ¡tÄ›vovat obÄ›dy na cizí kartu. Ale to vždycky tak maximálnÄ› jednou Äi dvakrát, protože když to nahlásí student, že mu byla odcizená karta na obÄ›dy a nebo že ji ztratil, nebo nechal doma Äekat, tak se to samozÅ™ejmÄ› zablokuje na urÄitý Äas, než student svou kartu na obÄ›dy najde. Tady jde ale vidÄ›t, že si zase musíte dávat opravdu velký pozor na své vÄ›ci, protože nic není zadarmo a technika je v tomhle ohledu zase docela tak neúplná a zase nám ne vždy usnadňuje život.