K čemu potřebujeme Subito

K čemu potřebujeme Subito

Strojírenství považují mnozí lidé za nesmírně obtížné odvětví lidské činnosti a mnozí z vás se také tomuto oboru raději vyhýbají a zabývají se něčím zcela odlišným. Strojaři také bývají považováni za technicky velmi zdatné osoby, s vynikající představivostí a smyslem pro detail.

A právě detail je tím klíčovým, co umožňuje přesné a spolehlivé funkce veškerých strojírenských výrobků, ať už se zaměříme na automobilový průmysl, anebo ještě náročnější odvětví letectví a kosmonautiky.

řez převodovkou

Součástí přesné strojírenské výroby jsou i měřidla. Bez nich by nebylo možné realizovat jedinou zakázku a nemohl by se tím pádem ani rozběhnout žádný stroj. Měřidel existuje více typů, převažují zejména měřidla délková a úhlová, ale do této kategorie spadají i dutinoměry, tzv. subita. Měří se s nimi obvykle válcové otvory, obráběné s velkou přesností, například výhrubníky a výstružníky.

Dutinoměr je velmi specifické měřidlo, vybavené dvěma nebo třemi doteky pro velmi přesné určení odchylky od daného vnitřního průměru. Dva doteky mívají měřidla malých průměrů, u těch větších jsou již zapotřebí doteky tři.

posuvné měřítko

Přesné měření válcových otvorů je vyžadováno u obrobků, které budou plnit nějakou mechanickou úlohu v rámci kontaktu s hřídelí či pístem, jako jsou spalovací motory, strojní hydraulické lisy, pohyblivé části obráběcích strojů a dopravních prostředků, přesné součásti spotřebního zboží, strojů, nástrojů a mechanismů atd.

Dutinoměr se uplatní zejména v sériové výrobě, ale i v menších sériích, ovšem v provozech, které zhotovují odpovídající obrobky v rámci pracovního vytížení v typických strojírenských firmách. Souvisí to také s cenou měřidel, která bývá vyšší, řádově v tisících korunách za kus. Cena subita je dána také tím, že jde o měřidlo velmi přesné, odstupňované po tisícinách milimetru, a tudíž jde o náročnou technologii jeho výroby.