Můžou být i důležitější věci než vzdělání

Můžou být i důležitější věci než vzdělání


VzdÄ›lání je potÅ™eba, ale na druhou stranu zase jsou v životÄ› i horší vÄ›ci, které prostÄ› se dÄ›jí. Například, když nás potká nÄ›jaká nemoc, tak najednou zjistíme, že ani vzdÄ›lání není tak potÅ™eba. ProstÄ› vÅ¡echno záleží na každém jedinci. Protože nÄ›kdo se prostÄ› bez vzdÄ›lání neobejde a neumí si pÅ™edstavit, a nedokáže si pÅ™edstavit, že by prostÄ› byl bez vzdÄ›lání. Protože když prostÄ› nebudete mít vzdÄ›lání, tak tÅ™eba budete mít nižší plat, nebudete mít tak dobrou práci. Ale to není pravda, protože i se svojí zkuÅ¡eností vím, že ÄlovÄ›k, i který není tak vzdÄ›lán, si může najít prostÄ› dokonalou práci, která ho zmÄ›ní, a která mu prostÄ› pÅ™inese pÄ›kný příjem.

PoÄítaÄ

SamozÅ™ejmÄ›, nÄ›kdo má tÅ™eba jednu práci, nÄ›kdo dvÄ› práce, ale prostÄ› vÅ¡echno je na každém jedinci. Protože pokud opravdu chcete pracovat, chcete nÄ›jakou lepší práci, tak na to není potÅ™eba vzdÄ›lání, ale hlavnÄ› to, co prostÄ› umíte a dokážete. Pokud chodíte nÄ›kde do fabriky pracovat, tÅ™eba na osmiÄku nebo na 12 h dennÄ›, tak si rozhodnÄ› myslím, že i tak si prostÄ› krásnÄ› vydÄ›láte. A pokud byste to jeÅ¡tÄ› byli schopni zvládnout, tak si můžete k tomu najít jeÅ¡tÄ› nÄ›jakou brigádu. A věřte, že si opravdu tÄ›ch 30 000 mÄ›síÄnÄ› i vydÄ›láte. Chápu, že prostÄ› opravdu je to i takové nároÄné, když každý den chodíte na osmiÄku od rána od 6:00 do dvou a máte prostÄ› tÅ™eba ranní, odpolední smÄ›ny a prostÄ› jedete ve tří smÄ›nném provozu.

Žena

To je opravdu velice nároÄné, ale na druhou stranu, když jeÅ¡tÄ› mezitím půjdete nÄ›kam na brigádu a budete opravdu Å¡ikovní a v plný energie, tak rozhodnÄ› běžte, protože si pÅ™ivydÄ›láte, vydÄ›láte si víc penÄ›z, a budete na tom opravdu stejnÄ› jako ten vzdÄ›laný ÄlovÄ›k. SamozÅ™ejmÄ›, vzdÄ›laní lidé tÅ™eba nejsou ani tolik v práci jako ti nevzdÄ›laní, ale samozÅ™ejmÄ›, to se neodvíjí od toho, a záleží opravdu, co ten ÄlovÄ›k dokáže. Takže pokud jste schopni jít po práci jeÅ¡tÄ› nÄ›kam na brigádu, tak rozhodnÄ› běžte, protože tím nic nezkazíte, leda opravdu si víc pÅ™ivydÄ›láte. A věřte, že budete jeÅ¡tÄ› víc spokojenÄ›jší, že máte víc penÄ›z, ale hlavnÄ› opatrnÄ›, aÅ¥ si u toho nezniÄíte svoje zdraví. Takže dÄ›lejte, jak jste schopni a jak můžete, protože aÅ¥ se zase nepÅ™edÅ™ete a nestojí vás to vaÅ¡e zdraví.