Pozor na podvody

Pozor na podvody


Když se Å™ekne informaÄní technologie, tak co si pod tím prosím vás pÅ™edstavíte? Protože hodnÄ› lidí si pod tím pÅ™edstaví pouze jenom poÄítaÄ nebo tablet a notebook, jenomže informaÄní technologie je nÄ›co úplnÄ› jiného. Mnoho lidí si myslí, že prý to je velice složité a že tohle zvládnou jenom nÄ›jaký poÄítaÄový masteÅ™i anebo hackeÅ™i. A když už jsme u tÄ›ch hackerů, tak dokážete si pÅ™edstavit, že by tÅ™eba nÄ›jaký hacker hacknul vaÅ¡e bankovnictví a vybral by vám vÅ¡echny peníze? Já se to absolutnÄ› nedokáži pÅ™edstavit. Já vám totiž jenom jeden jediný bankovní úÄet, kde mám vÅ¡echny peníze, takže opravdu nevím, co bych dÄ›lala, kdyby nÄ›jaký hacker pÅ™iÅ¡el na moje heslo a potom by mi vybral vÅ¡echny peníze.

UÄím se online.

Byla bych opravdu neÅ¡Å¥astná, protože splácím hypotéku, a jeÅ¡tÄ› platím dÄ›tem kroužky, které jsou sportovní a na které chtÄ›jí chodit. Takže potom bych byla opravdu pÄ›knÄ› nahraná, i když bych to tÅ™eba udala na policii, že mi nÄ›jaký hacker z poÄítaÄe vybral peníze, že mi to nÄ›jak udÄ›lal za mými zády, tak bych asi neuspÄ›la, protože vÅ¡ichni víme, že dneÅ¡ní hackeÅ™i jsou opravdu moc Å¡ikovní. A nedají se ani vystopovat, vždyÅ¥ kolikrát, když slyším v televizi, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé na dálku vykradou banku, nebo nÄ›komu úÄet a potom to vÅ¡echno zmizí nÄ›kde v zahraniÄí.

S technikou jsem pořád.

NÄ›kdy ty peníze putují asi pÅ™es deset různých úÄtů. Tady jde alespoň vidÄ›t, kam informaÄní technologie a celkovÄ› informatika může až dojít. Je to opravdu takové fenomenální. MnÄ› se tohle líbí, ale zase na druhou stranu to může poÅ¡kodit obyÄejným lidem. Proto jsem si Å™ekla, takže asi by bylo nejlepší, kdybych si své peníze tÅ™eba rozdÄ›lila na dva nebo na tÅ™i úÄty. Kdybych mÄ›la jistotu, že kdyby mi nÄ›kdo jeden úÄet vybral, že bych alespoň jeÅ¡tÄ› na jednom nebo na druhém úÄtu mÄ›la také další svoje peníze. Proto si dávejte pozor, komu sdÄ›lujete své osobní údaje.