Staří Mayové

Staří Mayové


Kultura je pro každého ÄlovÄ›ka nÄ›co, co tÅ™eba každá zemÄ› a nebo skupina lidí, vyznává. Kultur máme v naÅ¡em svÄ›tÄ› opravdu mnoho. Už si to jenom vemte, jak to bylo dříve v pravÄ›ku. Už i v pravÄ›ku se dodržovaly různé signály a symboly a také kulturní akce, které vždycky lidé urÄitého kmenu a nebo urÄitého místa i státu vyznávali. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem se o tyto kultury velice hodnÄ› zajímala a zajímám se o to dodnes. HlavnÄ› o ty kultury v Africe. Africké kmeny a další africké kultury jsou pro mÄ› velice zajímavé a stále mÄ› to nutí k tomu, abych se o tom dozvídala opravdu více informací. Také jsem se dříve zajímala o archeologii.

Mayská stavba.

A to hlavnÄ› v Chile, kde nyní naposledy naÅ¡li nÄ›jakého velice zajímavého dinosaura a nebo také mayské mÄ›steÄko. Abych se pÅ™iznala, bylo to pro mÄ› velice napínavé tohle celé sledovat. Tady jde alespoň vidÄ›t, že každá kultura v naší zemi má nÄ›co do sebe a že na každém území ÄlovÄ›k může objevit opravdu nÄ›co úžasného a unikátního, o co by se také chtÄ›l podÄ›lit s ostatními lidmi. Takže jsem potom také byla ráda, že o Chile potom vznikla takový dokument, kdy se ukazovaly nejenom lidské kultury, které už zanikly, ale také další mÄ›steÄka a tak podobnÄ›.

Znáte Chile?

Když v Chile naÅ¡li ztracené mÄ›sto, tak jsem vůbec netuÅ¡ila, jestli tohle je pravda, protože mi to pÅ™iÅ¡lo až moc unikátní a takové senzaÄní na to, aby tohle byla vůbec pravda. Potom moje kamarádka Å™ekla, že tohle je opravdu pravda, protože vedoucí této výzkumné akce je její bývalý soused, který ji o vÅ¡em informoval. Ani nevíte, jak jsem byla velice pÅ™ekvapená z toho, že mám vlastnÄ› informace z druhé ruky a vlastnÄ› ona má informace přímo od toho, kdo tuto akci vede. Já jsem byla velice pÅ™ekvapená a hodnÄ› natěšená, protože jsem se těšila na další fotografie, které uvidím z tohoto výzkumu v Chile.